ACI BAKLA

Semen Lupini Şeker hastalığına karşı kullanılır.İdrar arttırıcı, kuvvet verici ve barsak parazitlerini düşürücü etkileri bilinmekte ve şeker hastalarında kan şekerini azalttığı iddaa edilmektedir. Zehirsizleştirilmiş baklalardan 10-20 adet yenilebilir. Olgun tohumları acı lezzetli ve zehirli bileşikler taşıdıkları için, bunları uzaklaştırmak maksadıyla kaynar suda bir müddet tutulurlar. Gevşeyen kabuklar soyulup bakla yenir veya bu tohumlar lapa haline getirilerek harici olarak deriye sürülebilir. Tohumlar kavrulup, değirmende çekilerek toz haline de getirilebilir..

ACI YONGA

Lignum Quassiae İştah açıcı, kuvvet verici, kurt ve ateş düşürücü

ADAÇAYI

Salvia officinalis Gaz söktürücü, antiseptik, kuvvet verici ve uyarıcı.Acı tadı sebebiyle iştah açar, hazmı kolaylaştırır ve barsak gazlarını giderir. Hazımsızlık için 1 It. suya 3 tutam adaçayı 1 tutam nane ve 1 tutam papatya konarak kaynatılır. Pekmez ile tadlandırılarak gün içinde içilir. Tanen maddesinden dolayı hafif kabız ve kuvvet vericidir. Sadece yapraklarından yapılan çay, idrar ve adet kanamalarını söktürür, ayrıca anne karnında hayatını kaybetmiş ceninlerin düşmesini kolaylaştırır. Uçucu ya��n�n içerdiği maddeler ferahlatıcı, rahatlatıcı, teskin edici ve antiseptik yani mikrop öldürücüdür. Bu nedenle ağız ve boğaz iltihaplarında, anjinlerde gargara olarak kullanılmaktadır. (Adaçayı bu alanda büyük önemi haizdir.) Gargara olarak kullanmak için bir çay kaşığı kuru yaprak bir bardak kaynamış suya atılıp yarı yarıya su ve sirke birlikte kullanılabilir. Gargara ılık olarak yapılmalı ve 2 saatte 1 uygulanmalıdır. Yine bu hususiyeti sebebiyle harici olarak derideki yaralarda adaçayı ile pansuman yapılabilir. Yapraklarından su buharı distilasyonu ile elde edilen saf uçucu yaş yüksek dozlarda öldürücü bir zehirdir. Adaçayı sıkılarak elde edilen öz balla karıştırılıp içilirse damar büzücü etkisi sebebiyle kanamaları durdurulabilir. Bu amaç için uygulanan doz genelde 3 çay kaşığıdır. Şeker hastaları için hafif kan şekerini düşürücü etkisi mevcuttur. Yazın adaçayı ilave edilerek hazırlanmış banyolar vücudu rahatlatır ve zindelik verir.

ALIÇ

Fructus Crataegi Özellikle kalp üzerinde etkili, idrar söktürücü;Koroner damarları genişleterek, kan dolaşımını artırır. Çünkü kalp kasına daha fazla oksijen sağlanabilmektedir. Bu sebeple ilaçlara destek olarak doktor kontrolunda alınabilir. Özellikle yaşlılarda görülen kalp atışlarının hızlanmasıyla birlikte olan kalp ritmi bozukluklarında faydalı olabildiği görülmüştür. Kalple ilgili olan bu etkiler uzun süreli kullanımda kendini göstermektedir. Yine bu etkiler sebebiyle, yaşlılarda kalbi kuvvetlendirmek, yüksek tansiyonlu hastalarda kalbe destek olmak, bilhassa ateşli hastalıklardan sonra yorulan kalbi kuvvetlendirmek ve kalpteki ritm bozukluklarını tedavi etmek amacıyla kullanılabilir. Alıçın içerdiği maddelerde vucudda birikme, zehirlilik ve alışkanlık yapma gibi özellikler olmadığından uzun süreli kullanıma uygundur. Wagner`in yaptığı farmakolojik testIere göre Alıç`ta kalp kuvvetlendirici etki de mevcuttur. Hafif kalp yetmezliklerinde destekleyici olarak kullanılabilir. Tesir uzun vadede kendini gösterir. Ayrıca sinir sisteminde yatıştırıcı, spazmları azaltıcı, idrar söktürücü ve kabız yapıcı etkileri de vardır. Kalple ilgili etkiler için, kurutulmuş alıç çiçek ve yapraklarından 2 çay kaşığı kadar miktar birer cezve suda 20 dk. kaynatılır ve günde 3 kez içilir. Bu suya 2 veya 3 çay kaşığı bal da eklenebilir. Diğer bir formül sakinleştirici etkisi sebebiyle oğulotu katılarak hazırlanır. eşit oranda alıç yaprakları, alıç çicekleri ve oğulotu çiçekleri kurutularak karıştırılır. Bundan 1 çay kaşığı, 1 bardak kaynamış suda 10 dk. sureyle bekletilir. Bu infizyondan sabah akşam birer bardak içilir. Kalple ilgili etkiler yanında kan basıncıda düşürülmek istenirse eşit miktarlarda kurutulmuş alıç yaprağı, alıç çiçeği ve g�k�e karıştırılarak, bu karışımdan 2 çay kaşığı kadar miktar ile bir bardak çay yapılır ve bu çaydan sabah akşam birer bardak içilir. Yüksek tansiyonda kan basıncını düşürmek için g�k�e, alıç çiçekleri, papatya ve kediotu kökü kurutularak eşit miktarlarda karıştırılır. Bu karışımdan 2 çay kaşığı, 1 bardak kaynamış suya atılarak 1 gün beklenir. Bu şekilde hazırlanan Sıvı, sabah akşam birer bardak olarak içilir. Çarpıntı için 2 kısım oğulotu, 2 kısım kediotu kökü, 3 kısım alıç çiçeği ve 3 kısım m�ge kurutulmuş olarak karıştırılır. Bu karışımdan 2 çay kaşığı bir bardak kaynamış suya atılır, 20 dk. beklenir. Bu şekilde hazırlanan çay günde 2 kez içilir. Sözkonusu etkilerin görülebilmesi için aylarca kullanım gerekmektedir. Alıçın kalp üzerine olan temel etkisi kalp kaslarını kuvvetlendirmesidir..

ALTINOTU

Herba Ceterachi İdrar söktürücü ve kabız etkileri vardır. Basura karşı, haricen kullanılır.

AMBER

Ambra Grisea Kalbi kuvvetlendirir, iştah açar ve cinsel arzuyu artırır.

ANASON

Fructus Anisi Vulgaris Gaz söktürücü, iştah açıcc, süt artırıcı ve uyku vericidir.Acı ve yakıcı tadı, kokusu sebebiyle tükrük ve mide ifrazatını çoğaltır, dolayısıyla iştah açar, hazmi kolaylaştırır, bağırsak gazlarının meydana gelmesini önler. Hazımsızlık ve bağırsak gazları için 1 su bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı anason atıla-
rak kar��t�r�l�r. Daha sonra bal veya �eker ile hafif tadland�r�larak i�ilir. Anethol m�sekkin ve barsak spazmlar�n� sanc�lar� ��z�c�d�r. Fazlas� hafif sarho�luk ve sonra da a��r uyku verir. Bu �zelli�i sebebiyle gaz �ikayetleri dolay�s�yla uyumayan �ocuklara hem a�r�y� gidermek hem de uyutmak maksad�yla anason �ay� i�irilmesi �ok bilinen bir uygulamad�r. Bebeklere anason �ay� haz�rlamak için 2 �ay kaşığı anason tohumu, 2 �ay barda�� suda ha�lan�r. tatland�rmak için içine biraz bal veya �eker ilave edilebilir. Elde edilen bu s�v�dan bebeklere g�nde 3 kez 2 �ay kaşığı verilir.Anason �ay� s�t veren han�mlarda s�t� artt�r�r, �ks�r�klerde g��s� yumu�at�r. S�t artt�r�c� etki için 30 gr.anason yapra�� 1 litre suda kaynat�l�rve yemeklerden �nce 3`er �orba kaşığı i�ilir. Anason ya�� vazelin ile kar��t�r�larak v�cud bitlerine kar�� kullan�labilir. M�silaj sebebiyle hafif m�shil et-kilidir. Ayr�ca idrar s�kt�r�r.

ANDIZ KÖKÜ

Radix Helenii Safra söktürücü, öksürük kesici, göğüs yumuşatıcı,kuvvet verici ve kurt düşürücüdür.

ARDIÇ TOHUMU

Fructus Juniperi �drar art�r�c�, terletici, midev� ve antiseptik �zellikleri vard�r. �drar s�kt�r�c� ve terletici �zelli�i sebebi iIe so�uk alg�nl���, kalp yetmezli�i gibi hastal�klarda
kullan�labilir. Romatizmal hastal�klarda, burkulma ve �arpma gibi kazalarda a�r� kesici ve hareket kabiliyetini artt�r�c�d�r. Zaten ard���n temel kullan�m alan� da bu tip hastal�klard�r. Kronik romatizmalarda, gut hastal���nda�e�itli kas a�r�lar�ndaolduk�a faydal�d�r. Bunun için toz haline getirilmi� kuru ard�� meyvalar�ndan 20 gram 1 ltsuda eritilerek g�nde 3 bardak i�ilir. Konsantre ard�� suyu so�ukalg�nl�-�� veya anjine yakalanm�� �ocuklara destek tedavisi olarak g�nde 3 kez bir�ay kaşığı olarak verilir.Dahilen y�ksek miktarlarda uzun s�re kullan�l�rsa b�brekleri tahri� ederve idrarda kanamaya sebep olur. 6haftadan fazla ve b�brek hastal��� olanlarda kullan�lmamal�d�r. Ayr�ca hamilelerde de d����e yol a�abilece�i için uygun de�ildir. ��nk� rahim kas-
lar�n�n kas�lmas�n� uyar�r.Ayr�ca nefes kokular�n� yok eder.Meyvalar� C vitamini bak�m�ndanzengin olmas� sebebiyle, di�etlerini ar-d�� meyvalar�yla ovmak onlar� g��lendirecektir.Antiseptik �zelli�i sebebiyle de haricen deri hastal�klar�nda da uygulanabilir. Aromaterapistler sel�litlerde ard��tan faydalanmaktad�r.Di�er bir t�r olan kara ard�� yapra-��n�n adet s�kt�r�c�, �ocuk düşürücü ve idrar artt�r�c� etkileri bilinmektedir.��nk� rahim ve idrar yollar� kaslar�n� b�zmektedir. Karaard��, kurutulmu�yapraklar�ndan g�nde 0,5 gr. i�ilir. Yine ard���n �zel bir t�r�nden elde edilen ard�� katran� uyuz ve egzema gibi baz� di�er deri hastal�klar�nda ha-ricen t�ketilir. Ayr�ca deride hafif tahri� yapt���ndan romatizmal hastal�klarda da merhem olarak kullan�labilir..

ASPİR

Flos Carthami Romatizma a�r�lar�na kar�� etkilidir. Dahilen terletici, kurt düşürücü ve adet getiricidir.Aspir dahilen m�shil,haricen ise romatizmal a�r�lar için bilinmektedir. M�shil olarak 100 gr. aspir 1 lt suda kaynat�l�r. G�nde 3 kez 1 bardak i�ilir. Aspirin adet kanamalar�n� kolayla�t�rd��� da bilinmektedir...

BALIKOTU

Fructus Cocculi indici Dahilen kurt düşürücü, sara n�betlerini azalt�c� olarak kullan�l�r. Tehlikeli bir drogdur.

BAMYA ÇİÇEĞİ

Flos Hibisci Dahilen g���s yumu�at�c�, lapa halinde haricen ��banlar� olgunla�t�r�c�d�r.Kab�zl��a kar�� etkili ve zarars�z bir drogdur.

BESBASE

Rhizoma Polypodii M�shil, safra ve balgam s�kt�r�c� ve kurt düşürücü etkilere sahiptir.

BİBERİYE

Folium Rosmarini Dahilen kab�z, haz�m sistemi uyar�c�s�, safra art�r�c� ve idrar s�kt�r�c�, haricen ise iltihapl� yaralar�n tedavisinde kullan�l�r.

BÖĞÜRTLEN

Folium Rubi Kab�z, kuvvet verici, idrar s�kt�r�c� ve �eker hastal���na kar�� kullan�l�r. Bademcik iltihaplar�nda da gargara yap�l�r.

CİVAN PERÇEMİ

Herba Millefolii �drar art�r�c�, i�tah a��c�, gaz s�kt�r�c�, adet s�kt�r�c� ve yara iyile�tiricidir.

ÇAKSIROTU KÖKÜ

Ferulae meifoliae Cinsel kudreti art�r�c� olarak etkilidir.

ÇAM SAKIZI

Terebenthina Communis Solunum ve idrar yollar� hastal�klar�nda kullan�lan etkili bir antiseptiktir.

ÇEKEM

Fructus Visci albi Kab�z, idrar art�r�c�, kusturucu, kuvvet verici ve tansiyon düşürücü etkileri vard�r. Romatizma a�r�lar�nda kullan�l�r.

ÇÖREKOTU

Semen Nigellae �drar ve s�t art�r�c�, i�tah a��c� ve adet s�kt�r�c�d�r.��tah açar. V�cuda kuvvet ve din�lik verir. hazmi kolaylaştırır. Mide ve ba��rsak gazlar�n� s�ker. Koklanacak olursa; ba� a�r�s�n� keser. Nezle ve sara hastal���nda t�ts� yap�l�r. Suyu ile sivilcelere pansuman yap�l�r.

ÇÖVEN KÖKÜ

Radix Saponariae albae Tedavide nadiren kullan�l�r. Bilhassa tahin helvas� yap�m�nda kullan�l�r. �drar ve balgam s�kt�r�c�d�r.

DAĞÇAYI

Sideritis Uyar�c�, gaz s�kt�r�c�, i�tah a��c� ve mide a�r�lar�n� kesici �zelliklere sahiptirler.

DEFNE YAPRAĞI

Folium Lauri Terletici, antiseptik ve midevi etkilere sahiptir.

DEVE ÇÖKERTEN

Fructus Tribuli Ta� düşürücü, idrar s�kt�r�c� ve kuvvet verici olarak kullan�lmaktad�r.

DEMİR HİNDİ

Pulpa Tamarindorum M�shil ve m�leyyin bir etkiye sahiptir. Hi�bir tahri� edici etkisi yoktur.

DENiZ KADAYIFI

Carrageen Dahilen, �ok kullan�lan bir g���s yumu�at�c� ve �ks�r�k kesicidir.

DEVE DİKENİ

Herba Cardui mariae Karaci�er hastal�klar�na kar�� ve safra art�r�c� olarak kullan�l�r.

DUT MEYVASI

Fructus Mori nigri Meyvalardan haz�rlanan �urup, gargara halinde, a��z ve bo�az hastal�klar�na (pamuk�uk) kar�� kullan�l�r.

EĞİR KÖKÜ

Rhizoma Calami aromatici Gaz s�kt�r�c�, terletici ve antispazmotiktir. Dahilen Prostat, haricen ise romatizma için kullan�l�r.

FESLEĞEN

Herba Basilici Yat��t�r�c�, midevi, idrar art�r�c� ve gaz s�kt�r�c�d�r.

FUNDA

Herba Ericae �drar yollar� dezenfektan�, idrar s�kt�r�c� ve kab�z etkilere sahiptir.

GELİNCİK

Flos Rhoeados Yat��t�r�c�, �ks�r�k kesici, g���s yumu�at�c� ve hafif uyutucu etkilere sahiptir.

GİNSENG

Ginseng Kalp kuvvetlendirici ve yorgunlu�u gidericidir. Cinsel g�c� art�r�c� etkileri vard�r.

GÜNLÜK

Gummi Olibanum Dahilen kuvvet verici, yat��t�r�c�, kab�z, idrar art�r�c�, adet s�kt�r�c�, adet getirici ve romatizma a�r�lar�n� dindiricidir.

HALİLE (Kara-Sarı)

Fructus Myrobalani Sar� halile m�shil, Kara halile ise kab�z olarak kullan�l�r. Haricen ise yara iyile�tiricidir.

HARDAL TOHUMU

Sinapis nigrae Haricen lapas�, yak�s� ve banyosu yap�lir. Kan� cilde toplamak ve a�r� kesmek için kullan�l�r.

HATMİ ÇİÇEĞİ

Flos Altheae G���s yumu�at�c� ve tahri�leri gidericidir.

HAVACIVA

Radix Alkannae Kabız ve yara iyileştiricidir.

HAVUÇ TOHUMU

Dauci carotae Midevi, gaz s�kt�r�c�, gebeli�i �nleyici ve cinsel g�c� art�r�c�d�r.

HAYIT TOHUMU

Agni-Casti idrar art�r�c�, gaz s�kt�r�c� ve yat��t�r�c�d�r.

HÜNNAP

Jujubae G���s yumu�at�c�, �ks�r�k kesici, m�shil ve kan temizleyicidir. �eker hastal���na kar�� da kullan�l�r.

IHLAMUR

Flos Tiliae �drar art�r�c�, terletici, yat��t�r�c�, uyutucu ve g���s yumu�at�c�d�r.

ISIRGAN

Folium Urticae Yaprak veya k�k, dahilen kan temizleyici, idrar art�r�c� ve i�tah a��c�d�r.

İĞDE ÇİÇEĞİ

Flos Elaeagni Kabız, kuvvet verici ve antiseptiktir. C vitamini deposudur. Gribe karşı etkilidir.

KAFUR

Camphora Sinir sistemi, solunum ve kalp üzerinde uyarıcı etkileri vardır.

KAKULE

Cardamomi ��tah a��c�, gaz s�kt�r�c� ve midevi etkilere sahiptir. Kahveye konur.

KARABiBER

Piper nigrum Kuru ve siyah tanelerinin baharl� ve ac� bir tad� vard�r. Hemen hemen her t�rl� yemekte b�t�n veya toz olarak kullanmak m�mk�nd�r. ��tah a��c� ve sindirimi kolayla�t�r�c� so�uk alg�nl�klar�nda ve �ks�r�kte ila� olarak kullan�l�yor

KEBABİYE

Cubebae Solunum sistemi antisepti�idir. Belso�uklu�unda kullan�l�r.Kebabiye Hindistan ve G�ney Amerika`da yeti�en bir a�ac�n meyveleridir. Ac�,keskin kokulu ,siyah renklidir.
- A��zda �i�nenirse a��z yaralar�n� giderir. Di� etlerini kuvvetlendirir.Ses k�s�kl���n� gide�irir.
- Karaci�eri g��lendirir.
- Mideyi uyart�r, hazmi kolaylaştırır. i�tah açar.
- Mesane a�z� daralmas� sonucu idrar azalmas�nda �ok fayda verir,bol idrar s�kt�r�r

KARANFİL

Caryophyllus Uyar�c�, midevi ve antiseptik etkileri vard�r.

KEKİK

Herba Thymi Midevi, yat��t�r�c�, antiseptik etkileri vard�r. Akne tedavisinde temizleyici ve iyile�tirici etkileri g�r�l�r. G�rtlak ve bademcik iltihaplar�nda iyile�tirici �zelli�i vard�r. Dezenfekte edici ve balgam s�kt�r�c� olarak kullan�l�r. �ks�r�k ve �st solunum yollar� iltihab�nda �ay ve gargara bi�iminde kullan�lmal�d�r. Akci�er ve bron�lar, mide ve ba��rsaklar kekiçin ba�l�ca kullan�m alanlar�d�r. Bo�maca, �ks�r�k, ast�m, sinir sistemi zafiyeti, romatizma ve bir�ok hastal�klara kar�� �ay i�iminin yan� s�ra kekik banyolar� da �ok yararl�d�r. Mikrop k�r�c� (antiseptik) bir bitkidir. �ltihapl� yaralar�n temizliçinde ve iyile�tirilmesinde etkili olur. Doku ve damar b�z�c� etkileriyle �ocuklarda diyare ve yatak �slatma durumlar�n�n iyile�tirilmesinde yard�mc� olur. Kekik �ay� i�imi ve kekikle kar��t�r�lm�� bal yenmesiyle organizma g��lendirilebilir ve dengeye kavu�turulabilir. Sabahlar� kahve veya �ay yerine i�ilen bir bardak kekik �ay�, zeka keskinli�i, midede rahatl�k, sabah �ks�r���ne tutulmamak ve genel bir rahatl�k hissettirecektir. Alerjik ka��nt�larda, periyot sanc�lar�nda, cilt sa�l��� ve bak�m�nda, nezle ve so�uk alg�nl���nda, tansiyon ve kan �ekeri problemlerinde, b�brek ta�� d���rmelerinde, idrar yolu iltihaplar�nda, di� eti ve a��z problemlerinde en k�sa zamanda kesin sonu� vermektedir. Sigara toksinlerinin ve ci�erlerde birikmi� katran�n par�alanarak at�lmas�nda etkisi y�ksektir. Antibiyotik etkilerinden yararlanmak için sabah, ak�am d�zenli olarak 5-7 g�n içinde t�ketilmesi �nerilmektedir.

KEREVİZ TOHUMU

Apii graveolentus Uyar�c� ve i�tah a��c�d�r. Prostat için kullan�l�r.

KETEN TOHUMU

Semen Lini M�shil, sindirim sistemi iltihaplar� ve tahri�lerine kar�� koruyucudur. Keten tohumu i�erdi�i alfa-linolenik asit (N-3 ya� asitlerinin en �nemli �yesi) a��s�ndan besinlerin en zenginidir. Alfa-linolenik asitin bir k�sm�, v�cutta uzun zincir N-3 ya� asitleri EPA ve DHA ya d�n���rler ki bunlar iyi kolesterol� y�kseltir, y�ksek tansiyonda düşürücü etki yapar, kan�n p�ht�la�ma e�ilimini azalt�r, plazma trigliserid d�zeyini, aritmi riskini azalt�r. Dolay�s� ile alfa-linolenik asitin koroner kalp hastal��� riskini azaltt��� tespit edilmi�tir. Keten tohumu �zerine yap�lan ara�t�rmalar, d�zenli keten tohumu kullan�m�n�n dolay�s� ile alfa linolenik ya� t�ketiminin, arteriosk�lerozun (damar sertli�i) geli�mesini �nleyebilece�ini, iltahabi hastal�klarda olmal� ve otoba����kl�k rahats�zl�klar�nda etkili olabilece�ini g�stermektedir. N-3 �e dengeli beslenmenin kanseri engelleyici �zellikleri de tespit edilmi�tir. Ya� asitleri dengesinin N-6, doymu� ya� asitleri ve trans ya�lar taraf�na kaymas� sadece daha az N-3 t�ketmemiz anlam�na gelmemekte ayn� zamanda bu ya�lar, alfa-linolenik ya� asitinin uzun zincir N-3 ya� asitlerine d�n��mesi engelleyerekte v�cudumuz N-3 ya� asitlerinden gerekli fayday� sa�lamas�n� engellemi� olurlar.

 

KINAKINA

Cortex Chinae midevi, s�tma ve gribal enfeksiyonlara kar�� koruyucu, kalp yat��t�r�c�d�r.

KIRMIZIBİBER

Capsicum annum En iyisi Geyve y�resinde yeti�ir,Portakaldan daha fazla miktarda C vitamini i�eren k�rm�z� biber v�cudun bula��c� hastal�klara kar�� direncini artt�r�yor, beta karoten ile ba����kl�k sistemimizi g��lendiriyor . Mide suyu ve t�k�r�k olu�umunu te�vik ediyor , sindirimi kolayla�t�r�yor, romatizma mafsal ve di� a�r�lar�n� azalt�yor, kramplar� gideriyor, kanser tedavisinde kullan�l�yor, ayr�ca terlemeyi artt�r�yor, gut hastal�klar� ba�ta olmak �zere bir�ok hastal��a iyi geliyor. �ks�r�k ve bo�az a�r�lar�n� gidermede de kullan�l�yor, sinir hastal�klar� için do�al bir yat��t�r�c� g�revini g�r�yor. V�cuttaki a��r� ya� ve kolesterol birikiminin �nlenmesini sa�l�yor.

KISA MAHMUT

Chamaedrys midevi, uyar�c�, �eker hastal���na kar�� etkilidir.

KIZILCIK

Corni maris Etkili ve zarars�z bir ishal kesicidir.

KİMYON

Cuminum cyminum Akdeniz k�kenli bir baharat olan kimyon T�rk Mutfa��`nda k�ftelerde ve baz� sal�al� et yemeklerinde, �orbalarda dolmalarda kullan�l�yor .Hindistan ve Meksika Mutfa��`nda da �nemli yere sahip . Yak�n akrabas� say�lan rezene gibi kimyon da �ncelikle mide �i�kinli�i, kramp e�liçindeki hafif mide ve ba��rsak rahats�zl�klar�, sinirsel mide ve kalp rahats�z�klar�na kar�� i�e yar�yor. Bebeklerin sindirim g��l�klerini gidermeye yard�mc� oluyor zay�f mideyi g��lendiriyor, safra kesesi salg�lar�n� dengeliyor.Aniden bir fikre, bir bulu�a ihtiyac� olan bir fincana iki tatl� kaşığı dolusu kimyon koyarak bu �ay� i�meliler zihni a�mak ve yarat�c� fikir �retmek için birebirdir.

KİTRE

Tragacantha Bo�az hastal�klar� ve iltihaplar�nda koruyucudur.

KUDRET NARI

Momordicae charantiae Mide ve barsak �lserine kar�� dahilen kullan�l�r. Yara, ��ban ve ekzemalarda haricen kullan�l�r.

KUŞBURNU

Rosae caninae Bilhassa C vitamini bak�m�ndan zengindir. Kab�z ve kuvvet vericidir. �eker hastal���na kar�� da kullan�l�r.

LAVANTA

Flos Lavandulae �drar art�r�c�, romatizma a�r�lar�n� dindirici, antiseptik, sinir ve kalp kuvvetlendiricidir.

MAHLEP

Pruni mahaleb Afrodizyak, balgam s�kt�r�c�, nefes darl��� ve prostat için, ayr�ca �eker hastal���na kar�� kullan�l�r.

MENENGİÇ

Terebinthina Chia Dahilen idrar ve solunum yollar� antisepti�i olarak kullan�l�r.

MEYAN KÖKÜ

Radix Liquiritiae G���s yumu�at�c�, balgam s�kt�r�c�, tad d�zeltici ve �ks�r�k kesici etkileri vard�r.

MISIR PÜSKÜLÜ

Stylus Maydis �drar s�kt�r�c� ve ta� düşürücüd�r.

MUSKAT

Myristicae Gaz s�kt�r�c� ve antiseptik olarak bilhassa kar�n a�r�lar� için kullan�l�r.

MÜRSAFİ

Gummi Myrrihae Antiseptik ve uyar�c�d�r. Bilhassa solunum yolu hastal�klar�na kar�� kullan�l�r.

NANE

Folium Menthae �zellikle sinirsel kaynakl� mide bulant�lar�n� kesici olarak etkilidir.

OĞULOTU

Folium Melissae Yat��t�r�c�, midevi, terletici ve antiseptiktir.

PAPATYA

Chamomillae vulgaris �drar art�r�c�, yat��t�r�c�, safra s�kt�r�c�, bo�az iltihaplar�nda ve iltihapl� yaralara kar�� etkilidir.

PELİNOTU

Herba Absinthii Midevi, ate� düşürücü, adet getirici etkileri vard�r.

REZENE

Foeniculi Midevi, gaz s�kt�r�c� ve s�t art�r�c�d�r.

SAFRAN

Crocus Stigmata Uyar�c�, i�tah a��c�, adet s�kt�r�c�, koku ve renk vericidir. De�erli bir baharatt�r.

SALEP

Tuber Salep Afrodizyak, kuvvet verici, �ocuk ishallerini kesicidir.

SANDALOS

Sandaraca Haricen ve dahilen romatizma a�r�lar�n� dindirici olarak etkilidir.

SARI SABIR

Aloe Kal�n barsa�a etkili bir m�shildir.

SARI KANTARON

Herba Hyperici Dahilen antispazmotik, kab�z, yat��t�r�c�, haricen ise antiseptik ve yara iyile�tiricidir.�ay� kuvvet verici, i�tah a��c�, ate� düşürücü ve hazmi kolayla�t�r�c� olarak verilir. Ayr�ca ast�m ve mide a�r�lar�nda da faydal� oldu�u bilinir. Sinirleri yat��t�r�c� ve rahatlat�c� etkisi nedeniyle iyi bir rahatlat�c�d�r

SERVİ KOZALAĞI

Cupressi �ocuklar�n gece i�emelerinde, haricen basura ve kokulu ayak terlemelerine kar�� kullan�l�r.

SİNAMEKİ

Folium Sennae Kal�n barsak �zerinde etkili olan, kuvvetli bir m�shildir.

ŞAHTERE

Herbe Fumariae �drar art�r�c�, yat��t�r�c�, zay�flat�c� ve tansiyon düşürücüd�r.

ŞEYTAN TERSİ

Gummi Asa foetida Sinir sistemi yat��t�r�c�s�, hazmi kolayla�t�r�c� ve gaz s�kt�r�c�d�r.

TARÇIN

Cinnamum Zeylanicum Hormolar� �al��t�r�yor mide rahats�zl�klar�n� gideriyor kusmay� �nl�yor. Gaz ve ishale kar�� kar�� etkili olan tar��n kan �ekerini de dengeliyor k�rk g�n boyunca her g�n 5-6 gram tar��n verilen �eker hastalar�n�n kan�ndaki �eker d�zeyinin, kontrol grubuna g�re %20 daha d���k oldu�u tespit edilmi�tir. Tar��n verilen hastalar�n baz�lar�nda, �eker hastal���n�n belirtilerinin tammamen yok oldu�u da belirtilmi�tir. Kan �ekerinin yan� s�ra kandaki ya� ve kolesterol miktar�n� da d���rd��� bilniyor. Tar��n yemeklerde bulunabilen coli bakterisinin v�cuda yay�lmas�n� engelliyor. Bal ya da limon suyuyla birlikte al�nd���nda bo�azdaki yanmalara adet �ncesi gerginliklere iyi geliyor.

ÜZERLİK TOHUMU

Semen Pegani Kurt düşürücü, adet s�kt�r�c�, uyu�turucu, terletici ve yat��t�r�c�d�r.

YENİ BAHAR

Pimenta officinalis Damar sertliçini �nl�yor, hazmi kolayla�t�r�yor. kullan�lan k�sm� meyvesidir, i�tah a��c� gaz s�kt�r�c� ve kab�zl��a kar�� etkilidir. mutfakta ise etli yemeklerde k�fte sosis �e�itli dolma ve tatl�larda kullan�l�yor.

YILDIZ ANASON

  Sadece �in�de yeti�en ve k���k bir a�ac�n meyvesi olan y�ld�z anason, �rdek yemeklerini tatland�rmak ve kar�n a�r�s�n� tedavi etmek için kullan�l�yor

ZAHTER

Saturejae hortensis �eker hastal���na kar�� kullan�l�r.

ZENCEFİL

Rhizoma Zingiberis Mide bulant�s�, �i�kinlik, kusmaya kar�� iyi geldi�i biliniyor. T�m v�cudu uyar�yor bedenen ve ruhen g�� kazand�r�yor. Antiseptik �zelli�i nedeniyle de enfeksiyonlara kar�� etkili. Kan dola��m�n� dengeliyor baz� hipertansiyonlu hastalar�n tansiyonlar�n� dengeliyor. So�uk alg�nl���na, kab�zl��a kar�� i�e yar�yor.��tah açar. Mide ve ba��rsaklardaki gaz� s�kt�r�r. Kusmay� �nler. �shali keser. Ba��rsak bozukluklar�n� giderir. So�uk alg�nl���nda �abuk iyile�meyi sa�lar. Bedeni ve zihni g�c� artırır. Cinsel istekleri kam��lar.��erdi�i maddeler beynin yeni fikirler �retmesini sa�l�yor. Kan suland��� için v�cutta daha serbest akar b�ylece beyin oksijenle beslenir

ZERDEÇAL

Curcuma longae Midevi, gaz s�kt�r�c� ve safra art�r�c�d�r.Sinirleri uyar�r. V�cutta biriken zehirli maddeleri atar. Nekahat devresini k�salt�r. Verem gibi hastal�klarda faydal�d�r.

ZULUMBA

Rhizoma Zedoariae ��tah a��c�, uyar�c�, idrar art�r�c�, balgam ve gaz s�kt�r�c�d�r.